Extra website nieuws 18 dec 201718-12-2017

Auteur: Jouke Huisman

 

WVSlogo

 

 

 

 

Extra website nieuws – 18 december 2017

 

 

Beste leden

 

Deze extra nieuwsbrief is reeds een voorloper voor de ALV 2018.

In de afgelopen bestuursvergaderingen heeft het bestuur gekeken naar het “Rooster van aftreden” van bestuursleden en hebben wij een inventarisatie gemaakt van de bezetting voor 2018 en daarna.

Een aantal bestuursleden heeft te kennen gegeven niet opnieuw een bestuurstermijn aan te willen gaan.

 

Onderstaand de motivatie van Jouke en Fokke over het aftreden:

 

------------------------------------

Afscheid als bar- en evenementencommissaris                 Leiderdorp, 11 december 2017

 

Ik wil jullie graag meedelen dat ik op de ALV van 6 april 2018 zal aftreden als bar- en evenementencommissaris.

 

In de afgelopen 2 jaar heb ik met heel veel plezier de bar draaiende gehouden en verschillende leuke evenementen georganiseerd voor jullie allemaal. Ik vind het nu weer tijd worden om aan de andere kant van de bar te kunnen gaan staan en mee te genieten van wat een ander allemaal voor leuke dingen bedenkt.

 

Uiteraard heb ik het de afgelopen 2 jaar allemaal niet alleen gedaan en ik wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om iedereen te bedanken die zich heeft ingezet om de bardiensten en de evenementen tot een succes te maken. 

Enorm bedankt allemaal!

 

Groeten,

Jouke Huisman

------------------------------------

-

------------------------------------

Afscheid als Voorzitter                                                    Aalsmeer, 10 december 2017

 

Geachte Leden WVS,

 

Als individu ontkom je er in je leven niet aan om beslissingen te moeten nemen. Ik vind dat zo een moment nu is aangebroken over mijn rol in de toekomst binnen de WVS.

 

In april 2018 ben ik 73 jaar, dan 8 jaar voorzitterschap met plezier achter de rug en dat vind ik genoeg. De vereniging krijgt een aantal forse uitdagingen in de toekomst (parkeerterrein o.a.) en ik ben van mening dat deze niet meer onder mijn voorzitterschap moeten plaatsvinden.

 

Derhalve deel ik u mede dat ik zal aftreden als voorzitter op de ALV van 6 april 2018.

 

Met vriendelijke groet,

Fokke van de Ven

------------------------------------

 

Ook Gert Jan van Hilten heeft te kennen gegeven zijn functie in principe neer te leggen per april 2018.

Een 3-tal bestuursleden treedt dus af per de ALV van 2018.

 

Binnen een grote vereniging als de WV Schiphol moet het toch mogelijk zijn om voor een goede opvolging van deze bestuurders te kunnen zorgen en wij roepen dan ook de leden op om hierover na te denken en met voordrachten te komen.

 

Deze oproep wordt vroegtijdig gedaan om een ieder in de gelegenheid te stellen hierover na te denken.

Hoewel de formele aanmelding voor kandidaten tot 24 uur voor de ALV mogelijk is (Statuten artikel 12.5), stellen wij ons voor dat aspirant kandidaten toch meer over de inhoud van een functie willen weten alsvorens zij zich definitief als kandidaat willen laten voordragen.

 

Mochten er leden zijn die geïnteresseerd zijn in één van de genoemde functies en zij zich meer in de diepte willen laten informeren over deze functie, horen wij dit graag.

Ook het bestuur zal uitkijken naar leden die geïnteresseerd zijn in een bestuursfunctie en eventueel met voordrachten komen.

 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur

 

Rik Hofman

secretaris

Terug  Mail dit nieuwsbericht Deel deze pagina via facebook Deel deze pagina via Twitter Deel deze pagina via LinkedIn