Website nieuws 17, 201831-01-2018

Auteur: Bestuur

WVSlogo

 

 

 

 

Website nieuws 17, 2018

 

 

 

Bestuurswisseling

Na de aankondiging over het aftreden van de voorzitter en het bestuurslid voor bar en evenementen in een vorige nieuwsbrief kunnen wij u meedelen dat zich voor beide functies kandidaten bij het bestuur hebben gemeld. Op korte termijn gaat het bestuur nader kennis maken met deze kandidaten en hopelijk komt het tot een voordracht op de ALV.

Dit is een goed teken en belangrijk voor de continuïteit van het bestuur van de WVS.

 

Op de ALV van april 2017 is Hans Schreuder voor 1 jaar benoemd als havencommissaris.

Hans heeft gelukkig aangegeven zich weer beschikbaar te stellen voor een volgende termijn.

Op de komende ALV zal hij derhalve opnieuw worden voorgedragen voor de functie havencommissaris.

 

 

Communicatie commissaris

Met het vertrek van Jouke als evenementencommissaris is ook een groot deel van de zorg voor de communicatie op de website en het opstellen van nieuwsbrieven verdwenen.

Het bestuur heeft de wens uitgesproken toch weer een volwaardige communicatiecommissaris in het bestuur te willen benoemen per april 2018.

De voornaamste taken van deze commissaris zijn:

-         het bundelen van de aangeleverde "copy" van het bestuur en dit alles in een net jasje verpakken en verspreiden onder de leden van onze vereniging

-         ondersteuning verlenen bij eenduidige communicatie vanuit het bestuur richting de leden van onze vereniging

-         zorgen voor het up-to-date zijn van de informatie op de website (niet zijnde het functioneel beheer)

-         meedenken als lid van het bestuur over het te voeren beleid van de vereniging

Er is zeker ruimte om de functie in overleg verder in te vullen.

Mocht je interesse hebben voor deze functie, graag even een berichtje aan de secretaris.

 

 

Uitvoering werkzaamheden voor de vereniging

De Commissie van Advies (CvA) heeft een stappenplan voorgesteld aan het bestuur om de uitvoering van noodzakelijke activiteiten binnen onze verenging te borgen.

In het kort houdt dit stappenplan het volgende in:

 

Stap 1: Bepaal de noodzakelijkheid van de uit te voeren activiteit, beschrijf deze zo uitvoerig mogelijk en vraag aan de leden, middels een uitvraag via de mail/website/nieuwsbrief of er leden zijn die zich bereid verklaren deze activiteit als vrijwilliger uit te voeren. Hierbij worden de kosten van materialen etc. uiteraard vergoed. Komt hier een positieve reactie op dan gaat de “eigenaar” (lees: het betrokken bestuurslid) van de activiteit samen met de vrijwilliger(s) hiermee verder.

 

Stap 2: Indien er geen respons komt op de de uitvraag, dan wel dat er geen overeenstemming wordt bereikt over de condities voor de uit voeren activiteit bij leden, dan wordt er een “tender” uitgeschreven waarop derden mogen en kunnen reageren. In de praktijk zal dat neerkomen op het benaderen van specialisten door een bestuurslid en het opvragen van offertes. Er worden minimaal 2 en maximaal 3 offertes bekeken, waaruit een beslissing komt. Er wordt hier van uitgegaan dat de prijsopgave en te contracteren werkzaamheden binnen het huidig economisch kader vallen.

Indien dat lukt dan wordt er een overeenkomst gesloten tussen de WVS en de leverancier/uitvoerende partij.

 

Stap 3: Wanneer het bestuur in stap 2 niet tot een overeenkomst kan komen ofwel dat de kosten dermate hoog zijn dat de uitgave niet verantwoord is, dan zal er opnieuw een uitvraag onder de leden worden gedaan om de activiteit tegen een vrijwilligersvergoeding uit te voeren onder voorwaarden die beide partijen dan moeten overeenkomen.

 

Het bestuur heeft het advies van de CvA ter harte genomen en zodoende komen wij met de onderstaande uitvraag voor schoonmaakwerkzaamheden per april 2018.

De huidige afspraak met betrekking tot de schoonmaakwerkzaamheden komt namelijk te vervallen per 01-04-2018.

 

WVSchiphol zoekt een vrijwilliger of vrijwilligers die de onderstaande werkzaamheden wil(len) verrichten:

 

Schoonmaak/reiniging van objecten bij de WVSchiphol

 

Wekelijks: maandagochtend schoonhouden van de toilet/kleedkamerruimte:

 

Damesafdeling: een tweetal toiletten en douche schoonmaken, twee wastafels en spiegels reinigen, vloerdweilen, deuren en kledingrekken afnemen.

Toiletpapier indien nodig aanvullen en prullenbak legen.

 

Herenafdeling: een tweetal toiletten, urinoirruimte en douche schoonmaken, twee wastafels en spiegels reinigen, vloerdweilen, deuren en kledingrekken afnemen.

Toiletpapier indien nodig aanvullen en prullenbak legen.

 

Wekelijks: maandagochtend schoonhouden van verenigingsgebouw ”’t Kombuis”:

Twee toiletten schoonmaken, algemene ruimten en ruimte achter de bar reinigen, tafels en bar afnemen, vloer algemene ruimten en achter de bar stofzuigen en daarna dweilen, prullenbakken legen en indien nodig toiletpapier aanvullen.

 

Incidenteel bij een evenement op vrijdag een extra schoonmaakronde doen.

Maandelijks: Ramen van ‘t Kombuis lappen.

 

Alle verrichte werkzaamheden worden geregistreerd in een hygiëne logboek.

Schoonmaakartikelen en -middelen worden verstrekt door de vereniging.

Eindverantwoordelijke voor de schoonmaak is de havencommissaris.

 

 

Eind januari en de haven ontwaakt uit haar winterslaap.

De aannemer gaat vanaf week 6 de toiletten in het kombuis vervangen.

De Groot waterwerk is bezig met het vervangen en repareren van steigers en kapotte meerpalen.

Ook zijn de alom aanwezige werkbijen bezig met de voorbereiding voor het nieuwe seizoen. Henri Visser en Leo Kuystermans met behulp van Fred Weidema en Hans Ockhuijsen hebben samen met de havencommissaris de kleedkameraanpassingen gedaan.

Nu nog de verlichting door Gerard Boere en we hebben weer mooie veilige en doelmatige kleedkamers.

 

Kleedruimten

 

Onderwijl schildert Jan van Vliet de deuren in het kombuis in hoogglans en zijn John Verbeek en Bram Punt alle naamborden en de banken voor de kopsteiger weer toonbaar aan het maken. In de planning staat ook nog het ontroesten en lakken van de optimistenstelling voor dat het seizoen begint. Als daar een jeugdouder bij wil helpen, is hij of zij altijd welkom.

 

Hier en daar hoor en zie je activiteiten van onderhoud aan een schip. Komende weken gaan de jeugdtrainers de bootjes opknappen om deze weer toonbaar en veilig vaarbaar te maken.

We hebben afgesproken dat als er externe monteurs of bedrijven werkzaamheden komen doen in opdracht van een eigenaar van een schip, deze alleen toegang hebben onder begeleiding van de toegangspashouder. De bewoners van de havenwoning of een havenmeester indien aanwezig, verzorgen geen portiersdienst.

 

 

Toegangszuil

Afgelopen weken is de toegangszuil om het hek te openen weer tweemaal van zijn sokkel gereden en moet weer gerepareerd worden. Jammer dat niet even gemeld is.

 

 

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur

Terug  Mail dit nieuwsbericht Deel deze pagina via facebook Deel deze pagina via Twitter Deel deze pagina via LinkedIn