Website nieuws 19, 201814-05-2018

Auteur: Rik Hofman

                     

WVSlogo

 

                      Watersportvereniging Schiphol

 

 

Website nieuws 19 - mei 2018

 

 

Carel de Bruijn - voorzitter:

 

Heb je plezier dan vliegt de tijd...

Nu praktisch een maand na mijn benoeming als voorzitter blijkt overduidelijk dat WVS een mooie vereniging is voor en door gezellige watersporters. Met de nodige uitdagingen waarin wij ons als bestuursteam in 2018 en er na kunnen vastbijten.

In de afgelopen weken heb ik mij kunnen inlezen en inleven in de nodige bestuurlijke issues. Mooi om daarbij felicitaties te krijgen en af en toe een waarschuwende vinger voor valkuilen en goedbedoelde kritieken. Nederlandser kan het niet! In die goedbedoelde adviezen schuilt wel een risico van misinterpretatie wanneer deze breed geventileerd worden. Ik verzoek dan ook ieder die opbouwende kritiek heeft deze even aan te kaarten en toe te lichten bij de betreffende commissaris of bestuurslid. Zo hebben wij in de afgelopen bestuursmeetings al enkele opgebrachte punten behandeld en feedback gegeven aan de vragenstellers.

Vorige week heb ik ook de start van de training van de Blue Dragons bijgewoond. Het liep op rolletjes ondanks het missen van de peddeltas. Uiteindelijk verliet de Draak onze haven in een ijltempo, het ruime ietwat druilerige sop tegemoet! 

Tot slot wens ik onze nieuwe leden al dan niet met hun mooie schepen van harte welkom en iedereen een ‘behouden vaart’!

 

Bestuursfunctie PR & Communicatie

Het bestuur wenst meer nadruk te leggen op PR en Communicatie. Tijdens de ALV van april jl. heeft het bestuur toegezegd een uitvraag te doen voor een bestuurslid met deze portefeuille. Onderaan deze Nieuwsbrief tref je het functieprofiel. Spreekt het profiel je aan en wil je het bestuur komen versterken neem dan contact op met voorzitter (voorzitter@wvschiphol.nl) of secretaris (secretaris@wvschiphol.nl ).

 

Zeilcommissaris

Recent heeft onze zeilcommissaris Willem Broekhuizen, om privé redenen besloten zijn functie per direct neer te leggen. Willem heeft zijn besluit aan het bestuur toegelicht. Wij waarderen Willem voor zijn inzet en betrokkenheid en steunen zijn besluit volledig.  Mede op aangeven van Willem heeft het bestuur besloten de rol van Zeilcommissaris 'ad interim' te laten vervullen door Paul Bentlage. Wij beschouwen dit als een mooie 'opschieter' waarmee de continuïteit direct geborgd wordt. Een functieprofiel wordt opgesteld en een uitvraag zal plaatsvinden zodat in de ALV 2019 een nieuwe zeilcommissaris kan worden benoemd. Wij zeggen Paul alle steun toe en rekenen ook op de steun van onze (zeilende) leden. 

 

Willem Broekhuizen - Zeilcommissaris:

 

Nieuwe jeugd zeilboten

Zoals een goed gebruik betaamd zullen de nieuwe boten worden gedoopt. Helaas was de vloot nog niet compleet tijdens de opening van het seizoen. Binnen deze afdeling wordt daar al aan gewerkt en horen jullie vast meer.   

 

Hans Schreuder - Havencommissaris:

 

Klusdag

28 maart jl. is er heel hard geklust op de haven. Bijna 40 leden van alle disciplines van de vereniging hadden zich gemeld om te komen helpen de haven er weer als nieuw te laten uitzien. Aansluitend was er een gezellig samenzijn vanwege de opening van het seizoen. Voor foto’s zie de Facebookpagina van de vereniging. Alle klussers nogmaals heel hartelijk dank voor jullie inzet.

 

Project parkeerterrein

Tijdens de ALV van 6 april jl. heb ik een oproep gedaan om samen met een aantal leden het ‘Project parkeerterrein’ te gaan beginnen. Een paar leden zijn al geïnteresseerd, maar er zijn er nog meer nodig.

In de laatste week van mei wil ik samen met het projectteam de eerste uitvragen en wensen op papier gaan zetten om vervolgens te gaan inventariseren welke bedrijven we kunnen uitnodigen om een offerte voor deze klus uit te brengen. Belangrijk zal zijn om een goede onderbouwing van de wensen en pakket van eisen te vertalen naar een passende vraag. Daarom zie ik graag diversiteit in de projectgroep met deskundigheid over grond- en leidingwerk, uitvoering en kosten. Leden, die deze deskundigheid hebben en het leuk vinden in zo’n projectgroep te werken, kunnen zich bij mij melden, zodat we in de laatste week van mei van start kunnen gaan.

 

Rik Hofman – secretaris:

 

Wet op de privacy

De nieuwe privacy wetgeving 'Algemene verordening gegevensbescherming' afgekort AVG  treedt 25 mei in werking. De CvA heeft het bestuur uitvoerig geïnformeerd en ook in breder verband hebben wij informatie ontvangen van andere KLM sportverenigingen. Het bestuur is thans bezig alle input inclusief die van de CvA  te verwerken en de WVS communicatie daarop in te richten. Hierover volgt tijdig een aparte Nieuwsbrief met toelichting. 

 

Email adressen

De vereniging gebruikt een emailadres dat door het lid wordt opgegeven.

Helaas blijkt dat niet elk lid zich bewust is, dat bij een wijziging van een persoonlijk emailadres, dit ook in de ledenadministratie van onze vereniging moet geschieden.

Niet de ledenadministratie maar je bent zelf verantwoordelijk voor een correct emailadres in het ledenbestand.

Wijziging van uw emailadres kan eenvoudig door in te loggen op de site van de WV Schiphol.

 

Verslag Algemene Ledenvergadering

Het verslag van de ALV van 6 april 2018 is gereed en kan na het inloggen op de site van onze vereniging worden ingezien. (Verslag ALV 2018)

 

6-uurs – Alex Verkerk

Zoals je weet organiseert de WVS samen met de WZW op 9 juni de 6 uur van de Westeinder. Om dit evenement te kunnen organiseren ben ik op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om dit evenement te realiseren.

Ik heb op dit moment al wel een aantal vrijwilligers maar ben nog op zoek naar:

-      2 schepen inclusief bemanning (2 personen) die als boeienliggers willen fungeren (10:00 tot 16:00). Taak voor deze vrijwilligers is gedurende de wedstrijd het bewaken van het correct ronden van de boei en tijdwaarneming van de deelnemers op het moment van het ronden van de boei.

-      bezetting van de pendeldienst van haven naar ponton gedurende de 6 uurs wedstrijd. Afgelopen jaren heeft geleerd dat de drukste moment in de middag lag.

Graag horen wij of er WVS leden zijn die mee willen helpen met bovenstaande.

Je kunt je aanmelden bij Alex Verkerk (verkerkalex18@gmail.com) mobiel 06-46254611.

Alvast bedankt namens de organisatoren Alex, Arjen, Nico, Michel, Lia, Agnes en Sonja

 

Algemeen - van de bestuurstafel:

Wij stelden vast dat het budgetteringsproces jaarlijks voor ultimo november op hoofdlijnen afgerond dient te zijn. Daarbij zal iedere afdeling haar bijdrage moeten leveren zodat tijdig keuzes gemaakt kunnen worden. Enkele leden hebben voorstellen gedaan voor het verfrissen van het Kombuis. Binnenkort zal een afvaardiging van het bestuur met de initiatiefnemers in gesprek gaan om de voorstellen op haalbaarheid en planning door te spreken. Onze nieuwe bar commissaris, Sonja Moll, is voornemens de bar frequenter te bemensen. Het verzoek aan de leden is om op die momenten verenigingsdrank te gebruiken en niet eigen drank mee te nemen cq daar te nuttigen. Sonja zorgt daarbij voor lekkere borrelnootjes. 

 

namens het bestuur

Rik Hofman

secretaris

 

 

 

Functie / taakomschrijving bestuurslid PR & Communicatie

De PR – Communicatie functionaris is lid van het Bestuur WVS.

PR:

Communicatie:

 Vrijwilligers:

Eigenschappen:

 

 

Terug  Mail dit nieuwsbericht Deel deze pagina via facebook Deel deze pagina via Twitter Deel deze pagina via LinkedIn