logo-wvschiphol
 
 
 
 
 

Email-adressen en telefoonnummers WV Schiphol

 

 WV Schiphol, Uiterweg 263a, 1431 AH Aalsmeer

Bestuur  

Klik hier voor foto's van het bestuur

Functie

E-mail adres

Contact persoon
 

Tel nummer

Voorzitter

rettizroov.[antispam].@wvschiphol.nl

Carel de Bruijn

0651535913

Penningmeester

retseemgninnep.[antispam].@wvschiphol.nl

Gert Jan van Hilten

0622472778

Secretaris

siraterces.[antispam].@wvschiphol.nl

Rik Hofman

0613198667

Zeilcommissaris

neliez.[antispam].@wvschiphol.nl

Paul Bentlage

0620548796

Havencommissaris

nevah.[antispam].@wvschiphol.nl

Henk Hooftman

0620433184

Evenementen

netnemeneve.[antispam].@wvschiphol.nl

Vacature 

 

Communicatie

info@wvschiphol.nl

Marjo Broertjes

0644462538

Bestuur

ruutseb.[antispam].@wvschiphol.nl

Alle leden bestuur

 

Zeilen  

Functie  

E-mail adres

Contact persoon

Tel nummer

Zeilcommissaris

neliez.[antispam].@wvschiphol.nl

Paul Bentlage

0620548796

Avondhoofden

dfoohdnova.[antispam].@wvschiphol.nl

Remco Vink 

0627448457

Opleidingen / Instructie

negnidielpo.[antispam].@wvschiphol.nl

a.i. Paul Bentlage 

0620548796

Vlootbeheer 

toolv.[antispam].@wvschiphol.nl

Vincent Gijlstra

Yuri Joosten

0681791601

0621460705

Jeugdzeilen  

dguej.[antispam].@wvschiphol.nl

Casper Bloemer

0638203993

Wedstrijden

djirtsdew.[antispam].@wvschiphol.nl

Arjen van Mil

0612274427

Handicap wedstrijden

djirtsdew.[antispam].@wvschiphol.nl

Arjen van Mil 

0612274427 

 

 Haven  

Functie  

E-mail adres

Contact persoon 

Tel nummer

Havencommissaris

nevah.[antispam].@wvschiphol.nl

Henk Hooftman

0620433184

Havenmeesters

retseemnevah.[antispam].@wvschiphol.nl

Paul Gijlstra

0625025711

Verhuur Scholletjesbos

sobsejtellohcs.[antispam].@wvschiphol.nl

Marjolein
Gasse

 

Hellingteam

maetgnilleh.[antispam].@wvschiphol.nl

Hans Schreuder

0641872310

Haventechnische Commissie

haven@wvschiphol.nl

Henk Hooftman

0620433184

 

Diversen  

Functie  

E-mail adres

Contact persoon

Tel nummer

Ledenadministratie

eitartsinimdanedel.[antispam].@wvschiphol.nl

Marjolein Gasse

0297-272202

Evenementencommissie

netnemeneve.[antispam].@wvschiphol.nl

Vacature

 

Website

retsambew.[antispam].@wvschiphol.nl

Harald Niemeijer

0610421075

Nieuwsbrief

feirbswuein.[antispam].@wvschiphol.nl

Rik Hofman 

0613198667

Communicatie

info@wvschiphol.nl

Marjo Broertjes

0644462538

CWO

owc.[antispam].@wvschiphol.nl

Paul Bentlage

0620548796

2e Penningmeester

 

Monique Gerrits

 

Hoofdtrainer jeugd

 

Rozemarijn Peeters

 

 

Projecten (Tijdelijke adressen)  

Functie  

E-mail adres

Contact persoon

Tel nummer

Commissie van Advies

seivda.[antispam].@wvschiphol.nl

Meerdere CvA leden

 

 Organogram WV Schiphol

Voorzitter
Commissie van Advies

——————|

 

Secretaris Penningmeester Havencommissaris Zeilcommissaris Event- en barcommissaris Commissaris communicatie
IT-commissie/Webmaster Kascommissie Haven technische commissie Jeugdcommissaris Event- en barcommissie
Ledenadministratie 2e penningmeester Havenmeesters Hoofdtrainer jeugd
Hellingteam Opleidingscommissaris volwassenen
Vlootcommissaris
Wedstrijdcommissie
Zeiltechnische commissie