logo-wvschiphol
 
 
 
 
 

Binnen onze vereniging zijn de volgende statuten en reglementen van kracht:
 

    Klik op bovenstaande documenten om ze te openen.

    Ten aanzien van beeldmateriaal hanteren we het volgende beleid:

    • WV Schiphol kan foto- of videomateriaal vervaardigen van evenementen ter promotie van de vereniging en verslaglegging. Dit materiaal kan worden gepubliceerd op de website of via andere media. Het kan voorkomen dat hier herkenbare personen op zichtbaar zijn. Je kunt altijd bezwaar maken tegen publicatie van dergelijk materiaal. WV Schiphol zal dit materiaal dan verwijderen.