logo-wvschiphol
 
 
 
 
 

Parkeerterrein

 Op deze pagina zal de komende tijd actuele informatie staan over de voortgang van de vernieuwing van het parkeerterrein.

28 augustus 2020
Het projectteam werkt op dit moment aan de voorbereiding van de vergunningsaanvraag en Fase Nul.

27 september 2020
Het projectteam parkeerterrein is na de zomervakantie weer volop aan de slag met de papierwinkel met de voorbereiding van Fase 0 en de papierwinkel voor het verkrijgen van de bouwvergunning. Voordat deze wordt verleend moet er een z.g. constructieplan worden ingediend. Hier is in opgenomen de hoeveelheid en lengte van de palen die worden geslagen onder het betonnen plateau en de hoeveelheid beton en ijzer vlechtwerk. De vergunning gaat alleen over dit werk en niet over de andere werkzaamheden zoals kabels, leidingen, riool en toegangshek, etc.

Fase 0 betekent ook dat er deze winter alvast vanaf de brug naar de grote loods delen van riool, gasleiding en elektra worden aangelegd. Voor al dit werk hebben Thomas Pier en Gerard Boere het benodigde tekenwerk gedaan en dat alles in CAD verwerkt en geprint met een overzicht van wat er nu in de grond zit onder het parkeerterrein. Dit is belangrijk om te weten zodat de heipalen niet de leidingen gaan beschadigen.

Het plan is dat direct na het winterhellingen een geul wordt gegraven voor het aanleggen van de infra tot aan de eerste deur van de grote loods met als gevolg dat tijdelijk de haven slecht bereikbaar is. Ook is voor het aansluiten van de systemen een aantal dagen geen gebruik van faciliteiten mogelijk. Direct na het aanleggen van de infra zal de geul met puin worden opgevuld en is de haven weer toegankelijk.

We houden je op de hoogte van de voortgang!

26 oktober 2020

Er is door het projectteam hard gewerkt aan de voorbereiding van de werkzaamheden. Regelmatig is er contact met onze projectbegeleider, aannemer en diverse betrokken onderaannemers wat ervoor zorgt dat we elke keer meer inzicht krijgen hoe, wanneer en door wie de werkzaamheden worden uitgevoerd. Het tijdplan van werkzaamheden is bijna gereed en dan kunnen we jullie zo goed als mogelijk informeren over de voortgang van het project en aangeven wanneer er enige vorm van overlast mogelijk is. 


Naam: Uitleg renovatie parkeerterrein  Download
Type: pdf
Grootte: 1.31 MB