logo-wvschiphol
 
 
 
 
 

Parkeerterrein

Het parkeerterrein is helemaal klaar voor de komende decennia!

 

 


Naam: Uitleg renovatie parkeerterrein  Download
Type: pdf
Grootte: 1.31 MB
 

indeling-terrein-fase-2

Chronologisch verslag voortgang project

14 maart 2022

Er is ontzettend veel gebeurd en intussen kunnen we het nieuwe gedeelte van het parkeerterrein weer gebruiken.

De oplevering van het parkeerterrein door de aannemer is geweest met een eindgesprek. Alle opmerkingen genoteerd bij de oplevering worden nog in orde gemaakt. De loodgieter komt vanaf 21 maart de douche en toiletten herstellen, om te zorgen dat bij de opening van het seizoen alles weer volledig te gebruiken is.  De watertappunten en de stroompunten op de steigers zijn dan ook weer te gebruiken, alsmede de wekelijkse legionellacontrole.

In de planning staat ook nog het aanleggen van een boothelling tussen het hek en de werkplaats, gezien de enorme drukte bij de steigerbouwers hopen we dat dit op tijd gerealiseerd kan worden.

29 januari 2022

Langzamerhand zie je het parkeerterrein groter worden met de nieuwe betonplaat. Hoewel de aanleg door allerlei oorzaken, zoals niet werkbare dagen, is vertraagd maar dat het laatste deel 'van de weg tot de werkplaats' een dezer dagen gedaan gaat worden zodat de planning van half februari toch gehaald kan worden. Dit houdt in dat vanaf 3 februari de haven tien dagen niet toegankelijk is. Daarna wel weer beloopbaar en nog twee weken later weer berijdbaar.

Daarna volgt het afwerken van de randen en aansluiten van looppaden. Dit doet de steigerbouwer gelijk met het plaatsen van een aantal palen onder de steigers en een mooie brede vernieuwde helling om bootjes achter de werkplaats te waterlaten. Zodra het terrein weer belast mag worden gaan we het hek en de fietsenstalling terugplaatsen. De voorbereidingen daarvoor beginnen waarschijnlijk al voorafgaand aan de klusdag. Over de installatie van het hek zijn we in de laatste fase van overleg hoe de systemen gaan werken. Houdt er rekening mee dat dit via een gsm-module zal gaan werken. Voor het openen van het hek komt in het open/sluitsysteem een koppeling naar de in ons ledenbestand van de vereniging (E-Captain) opgeslagen gsm-nummers. Je maakt in jouw gsm-adresboek een contact aan, b.v. hek WvS. met het door ons opgegeven telefoonnummer. Als je dit nummer belt, checkt de computer of dit klopt met jouw lidmaatschap en het hek gaat open. Wel is belangrijk dat je nummerherkenning hebt aanstaan in je telefoon. Is er van een persoon die voor het hek staat geen nummerherkenning, omdat je niet als lid staat ingeschreven, dan is er geen automatische toegang. Dan is het raadzaam dat je lid wordt, Voldoe je aan de voorwaarden van het lidmaatschap meld je dan aan. Alle mobiele telefoons, hoe oud dan ook, die nummerherkenning hebben ,kunnen met dit systeem werken. Voor leveranciers komt er wel een klavier met een pincode. Ook het loophek krijgt een pincode. Heb je gasten, dan melden zich bij jou.

22 december 2021

Het parkeerterrein lijkt wel een maanlandschap met de vele heipalen die geplaatst zijn. Afgelopen weken is de grond geëgaliseerd en de hemelwaterafvoeren geplaatst. Tussen nu en eind van het jaar komt de houten bekisting, vanaf eerste week januari vlechtwerk en een paar dagen later komt een zeer grote beton persauto de nieuwe vloer storten. Deel één, vanaf de grote loods tot en met het parkeerterrein bij het woonhuis: Vanwege de grootte van de beton persauto mag deze niet op de Uiterweg staan maar op de toegangsweg vanaf de brug. Deel twee: een paar dagen later het laatste deel met vlechtwerk en het restant van beton. Dan volgt het wachten op het uitharden zeker tot eind januari, vanaf begin februari is het beloopbaar en medio februari kunnen er weer auto's op het terrein.  Al deze werkzaamheden zijn onder voorbehoud van strenge vorst en werkbare dagen.

Het toegangshek wordt teruggeplaatst. Over het in de toekomst te gebruiken open een sluitsysteem is nog overleg. In de nieuwsbrief van januari zal duidelijk worden uitgelegd hoe in de toekomst de toegang tot het terrein via het hek geregeld is.

30 november 2021

Na het hellingen en de klus dag zijn we enthousiast begonnen met de planning van Fase twee met vooral veel tekeningen maken en plannen van aanpak van de oppervlakte en leidingen die in de grond zitten om alles zo duidelijk als mogelijk te documenteren. Vooral Thomas Pier en Gerard Boere hebben veel werk verzet.

De aannemer heeft een aanvang gemaakt met het aanbrengen van repak (egaliseren van ondergrond) en beschermplaten op het vrije deel deel van het nieuwe betonnen parkeerterrein. Vervolgens werd het even stil waarbij een aantal leden van de WVS toch nerveus van werden of de deadline van december betonstorten gehaald zou worden.

Intussen hebben we alle directe buren een brief over de voortgang en de te verwachte overlast gebracht, dit tezamen met een aardigheidje, waar een behoorlijk aantal positieve reactiesop zijn gekomen. Op goede voet staan in de relatie met je met je buren zijn is belangrijk voor een goede verstandhouding

De aanvoer van de heistelling in week 46 heeft enige vertraging opgelopen aangezien er, volgens voorschrift, netjes een aanvraag is gedaan om met zwaarder dan 12 ton de vernieuwde Aardbeibrug over te gaan en dit is geweigerd. Als alternatief is een heistelling, die wel is toegestaan, besteld die de palen de grond gaat trillen in plaats van heien. Deze lichtere machine is woensdag 24 november aangekomen en gaat direct beginnen. De benodigde heipalen zijn ook met een kleinere en toegestane vrachtauto aangeleverd, de eerste hoeveelheid is al aanwezig en ook de betonnen opzetstukken. We gaan er nog steeds van uit dat de einddatum van het project gehaald gaat worden.

9 november 2021

20211124-nb-november-1

20211124-nb-november-6

Vanaf augustus is er hard gewerkt om de aanleg van de riolering aan te sluiten op het vrij verval riool naast de Bolte loods. De goede werking van de rioolpomp zorgde voor een probleem in het voorhuis met stank uit de syphons. Om dit in de toekomst te voorkomen is er besloten voor twee systemen, het persriool rechtstreeks op de gemeenteput en het woonhuis aan te sluiten op het vrij verval wat vanaf de Bolteloods komt.

Dit veroorzaakte fors meer arbeidsuren en materiaal. Onderwijl is er een sleuf vanaf de werkplaats naar grote gemeenteput naast de brug gemaakt maar door de hevige regenval is dit een vies en modderige klus geworden die voor vertraging heeft gezorgd. Eind oktober is de sleuf met zand opgevulde en geëgaliseerd.

In de douche en toiletten zal een nieuwe afvoer naar het riool gemaakt moeten worden naar het vernieuwde riool onder het platform. Naar nu blijkt na controle door video-inspectie is er in het verleden geen afvoer van de douches gemaakt en het riool van de toiletten was dermate afgebroken dat alles wat het riool in zou moeten onder de betonnen plaat van de Bolteloods verdween. Alle aansluitingen worden opnieuw aangelegd, iets wat onvoorzien was en een behoorlijke kostenpost is.

Het projectteam heeft de exacte maten van het resterende deel van het terrein ingetekend en een hernieuwd palenplan, met inbegrip van het parkeerterrein bij het woonhuis, gemaakt. Na het hellingen is het terrein per 1 november opgeleverd aan de aannemer. Het deel van het nieuwe parkeerterrein is beschermd tegen beschadiging met houten panelen en vervolgens wordt het volledige deel van fase twee met speciale grond (repak) verstevigd en geëgaliseerd.

Komende weken worden heimachines en heipalen aangevoerd.

 

30 oktober 2021

tijdschema-parkeerterrein-fase-twee.htm

Begin Eind  
30 augustus 26 september

Bokken uit loodsen
Fietsenstalling afbreken
Voorbereiding hekdemontage
Klusdag
Sleuf maken naast woonhuis voor infra
Waterput verwijderen

20 september 24 oktober 

Hellingen
Loodgieter werkzaamheden, vrij vervalriool en persleiding aansluiten
Grondwerk voor aansluiten riool hoofdput
Leidingen in sleuf afdekken met fijn zand
Overtollige grond op parkeerterrein voor opvulling bij betonwerk
Waterleiding aansluiting verplaatsen naar werkplaats
Kruipgat bij douche maken
Loodgieter werkzaamheden in Bolteloods
Herzien palenplan afronden
Landmeter voor exacte maatbepaling eigen grond naast toegangsweg

25 oktober 31 oktober

Reserve dag hellingen
Loodgieter werkzaamheden in Bolteloods
Laatste mogelijkheid met auto op terrein, boot leeghalen.
Aannemer komt met definitieve planning

 

12 september 2021
Op zaterdag 18 september zaagt en graaft de aannemer een sleuf  vanaf de werkplaats langs het toegangshek naar de brug. 

Bij de ingang van de toiletten in de Bolteloods is een groter deel van het beton verwijderd om toegang te krijgen voor de reparatie van het riool. Met een houten plat is het gat afgedekt maar wees voorzichtig met het ingaan naar de toiletgroep.
Aansluitend gaat de loodgieter in week 37 en 38 aan het werk bij het defecte riool bij de Bolteloods en het leggen van een rioolbuis waterleiding  naar de weg. Daarvoor worden een aantal boomstronken verwijderd en om het risico van een stuk getrokken waterleiding te voorkomen zal eerst door de PWN een defecte hoofdafsluiter in de waterput vervangen moete worden

30 augustus 2021

De afgelopen weken zijn gebruikt om een aantal losse eindjes van fase 1 af te wikkelen. De nieuwe bezinkput, incl. nieuwe pomp voor het persriool naast de kombuis, is aangesloten op het riool en elektra. De verplichte jaarlijkse schoonmaak van de bezinkputten is geweest. Dit betreft de put op de hellingplaats, de doorvoerput in de jollensteiger, bilgevat en de oude zwaar verroeste bezinkpunt naast ‘t Kombuis. Een dag later is deze verwijderd. Nu kijken we naar een groot gat, maar dit wordt opgevuld met zand en laten we de grond inklinken om begin volgend jaar dit te betegelen. Deze winter worden de gaten tussen hout en beton bij de steigers aangepast.

Om inzicht te krijgen van de afvoer bij de douche/toiletten is een videotest gedaan. En inderdaad onder de doorgang bij de deuren is de verbinding naar het riool gebroken. Het projectteam is met de loodgieter een plan aan het maken om dit 'varkentje te wassen' en om aansluitend alle infra kabels en leidingen tot aan de brug te gaan monteren, voordat de aannemer met de heimachines het terrein opkomt.

30 juli 2021
Het hele parkeerterrein is weer beschikbaar!

23 juni 2021

Fase 1 van het project begint nu toch, zij het met enige vertraging, tot een eind te komen.

Door leveringsproblemen van het betonstaal kon de vlechter niet eerder dan woensdag 23 juni a.s. beginnen met vlechten. Hij doet er dan één week over.

De afwatering van de loods wordt gelijktijdig meegenomen. De laatste aansluitingen aan de nieuwe vet/fecaliënput worden aangelegd en aangesloten op het persriool. De dilatatievoegen in de betonvloer gaan ervoor zorgen ervoor dat krimp en uitzetten geen invloed hebben op de betonplaat.

Donderdag 1 juli a.s. wordt er beton gestort en gevlinderd. De leden zijn middels een extra nieuwsbrief, een bericht op de website en een post op FaceBook geinformeeerd dat om op 1 juli beton te kunnen storten er geen auto’s geparkeerd mogen staan op het buitenparkeerterrein, omdat de betonauto’s en de pomp achter elkaar moeten staan en kunnen wisselen zodat er een constante aanvoer van beton mogelijk blijft.

Tot en met 30 juli moet het beton van het parkeerterrein en de overgang van de hellingplaats naar de Grote Loods uitharden. Tot en met 30 juli loop je via de steiger bij de sloepensloot naar de kopsteiger, ’t Kombuis en het Scholletjesbos. 30 juli a.s. is het einde van project Fase 1. Precies op tijd voor de ALV op 31 juli. 

28 mei 2021

De werkzaamheden met het plaatsen van de heipalen heeft meer tijd gekost door de harde ondergrond onder de oude asfaltlaag. De sintels die er in de jaren 50 zijn aangebracht, zijn in de afgelopen jaren een keiharde onderlaag geworden. Er is door een andere machine een gat geprikt voordat de heipaal geplaatst kon worden. Dat was een tijdrovend karwei. Toch is de klus op tijd geklaard en vanaf vrijdag 21 mei is een begin gemaakt met het ‘koppensnellen'. Het overtollige beton van de palen wordt eraf gehaald. Vooral het ‘koppensnellen’ geeft veel stof. Op de groep WVSchiphol-leden bij Facebook is al een waarschuwing geplaatst om de boten af te spoelen. Dit betreft vooral de boten in de sloepensloot. Vanaf 25 mei is men begonnen met het terrein te egaliseren voor de aanleg van de betonning incl. de vlechtmatten. Hemelwater afvoer van de Grote Loods wordt aangelegd en een extra mantelbuis voor de huidige internet verbinding van de Loods naar 't Kombuis. Vanaf 1 juni wordt de betonlaag op de hellingplaats aangebracht en dat zal vervolgens een paar dagen grote overlast geven om op het voorterrein en de C steiger te komen. Alle toegang via de loods is het tijdelijk niet mogelijk en dient  men de sloepen steiger te gebruiken. Alle boten op de C steiger hebben voor deze periode aan alternatieve plek aangeboden gekregen omdat minimaal 10 dagen de steiger niet bereikbaar is. Zodra beton wordt aangebracht voor het parkeerterrein en door middel van 'vlinderen' de toplaag glad wordt gemaakt geeft dit dan wel een behoorlijk geluid. Wat mooi moet worden kan even pijn/overlast geven. Door het meenemen van de hellingplaats is het gehele project met waarschijnlijk 10 dagen vertraagd. 

Nog even volhouden met de overlast op de haven. Vanaf half juli 2021 is Fase Een gereed. 

Het projectteam parkeerterrein gaat vanaf augustus verder met de planning van Fase Twee.

25 april 2021

Water, riool en gasleidingen liggen in de grond. Keurig in een bedje van zand. De extra elektrakabel voor de slootkant is in het gras achter het opti-rek ingegraven in de richting van de stroomkast naast de kopsteiger. Vervolgens is de grond opgehoogd. Zorgvuldig via een laser om overal gelijke hoogte te verkrijgen.
De heipalen worden via het water aangevoerd. Vanaf een dekschuit, die voor de haven is afgemeerd, gaan ze het water in (hout drijft). Ze worden in bosjes naar de haven gebracht, waar ze door de aannemer uit het water gehaald worden en over het terrein worden verdeeld. Vanaf volgende week zal er lawaaioverlast komen, de heistelling wordt gebracht en nog weer een voorraad betonnen opzetstukken. Aansluitend gaat de komende twee, drie weken, het heien beginnen.

5 april t/m 15 juli Stappenplan, looproute en parkeren

renovatie-p-terrein-overzicht

Looproutes naar 't Kombuis, de kopsteiger, het Scholletjesbos en de D- en C-steiger:
·        Via de steiger aan de sloepensloot
·        Via de Grote Loods, hellingplaats en jollensteiger.
Het bouwterrein is een 'NO GO area', ook in de weekenden.
Parkeren kan in de Grote Loods en op het resterende parkeerterrein. Hierbij graag rekening houden met minder ruimte, dus krap parkeren.

Begin Eind  
5 april 5 juli Parkeren op het resterende terrein en in de Grote Loods
5 april 5 juli Schepen bereikbaar via de Grote Loods en de jollensteiger of via de steiger langs de sloot
5 april 5 juli Toilet 't Kombuis bereikbaar 
5 april 5 juli 't Kombuis bereikbaar via de Grote Loods en de jollensteiger door de deur aan het terras
   
5 april 12 april Zagen gleuf
5 april 12 april Grondwerk
12 april 19 april Leidingen leggen (gas, electra, water, riolering)
12 april 26 apr Grondwerk
19 apr 17 mei Aanvoer heipalen
19 apr 17 mei Heiwerk
10 mei 17 mei Koppensnellen
10 mei 17 mei Egaliseren
31 mei 15 juni Bekisting maken
31mei 15 juni Goot maken, Beton aanbrengen op Hellingplaats 
31 mei 15 juni Beton aanbrengen op hellingplaats   Matten vlechten op parkeerterrein 
15 juni 1 juli  Beton storten
1 juli 14 juli Opruimen en beton uitharden
1 juli 14 Juli  Uitharden, niet belopen

 

29 maart 2021

Langzamerhand komt de aanvang van de renovatie dichterbij. In de nu wekelijkse bijeenkomst met de bouwbegeleider worden de laatste hobbels genomen. De offertes van de onderaannemers zijn binnen en worden kritisch doorgenomen en daar waar nodig komt er een aanpassing. Na goedkeuring wordt de offerte naar de penningmeester gestuurd. De bouwvergunning liet op zich wachten, maar is op 17 maart definitief goedgekeurd. De planning die gemaakt is wordt met twee weken opgeschoven, omdat er Corona gerelateerde problemen zijn bij een onderaannemer.

Nadat de vergunning is verleend, zijn alle buren van de haven met een persoonlijke brief op de hoogte gesteld van onze plannen. Tevens is er gevraagd of ze in het najaar een paar parkeerplekken ter beschikking willen stellen?

Voor de veiligheid van alle leden blijft tot de Paasdagen het terrein nog toegankelijk, daarna wordt de sleuf van de werkplaats tot 't Kombuis gegraven en gaat de infrastructuur de grond in. Vanaf dat moment is parkeren op het terrein en in de grote loods weer mogelijk. Het aangepaste stappenplan staat hierboven.

21 februari 2021

Het stappenplan is gepubliceerd op de website.

21 januari 2021

Het moment dat we definitief aan de slag gaan met het vervangen van het parkeerterrein komt naderbij. Afgelopen weken is er intensief overleg geweest met de aannemer en projectleider over het aankopen, aanleggen en installeren van de infrastructuur. De aanleg van gas, licht, waterleiding en rioolafvoer zijn als eerste, vanaf 15 maart, aan bod. Dit is direct na het schoon opleveren van het parkeerterrein. Voor ‘t Kombuis en het Scholletjesbos kunnen er momenten komen dat dit hinder oplevert. In de laatste weken van maart begint het aanleveren van bouwmateriaal. Het kan zijn dat heipalen via het water voorlangs ‘t Kombuis worden aangevoerd. Zodra dit zeker is zal er contact worden opgenomen met de booteigenaren die daar liggen om een paar dagen een alternatieve plek in te nemen.In de nieuwsbrief van februari a.s. komt een stappenplan met data voor uitvoering van werkzaamheden.

19 december 2020

Vanaf 19 december gaat de aannemer de reeds gezaagde proefsleuven openen. Dan wordt het inzichtelijk waar alle leidingen en kabels liggen om het palenplan van het heien te voltooien. Vervolgens komt er een sleuf vanaf de brug tot aan de eerste deur van de grote Loods om de eerste nieuwe kabels, leidingen en riool aan te leggen. Houd rekening met een soms beperkte toegang tot de haven, zo snel als mogelijk wordt alles weer opgevuld en berijdbaar. Zodra de boten vanaf maart in het water liggen, gaan ze verder met de sleuf tot aan het Kombuis, de infra wordt er ingelegd en dan gaat men heien en het betonwerk doen. Tijdplan is: van week 14 -15 tot week 24-25 wordt er gewerkt en is het werkterrein een NO Go AREA. Toegang tot de haven gaat dan via de Grote Loods en de jollensteiger of via de slootkant. Na een maand uitharden is het nieuwe terrein beloopbaar en kunnen de auto's geparkeerd worden. Voor het hellingen in het najaar kan het volledig uitgeharde nieuwe deel gebruikt worden.

20201222-overzicht-proefsleuven

2 december 2020

De aannemer van het project parkeerterrein heeft de afgelopen dagen diverse proefsleuven ingeslepen. Het asfalt wordt verwijderd om te zien waar de huidige leidingen en kabels liggen. Het plaatsen van de nieuw aan te leggen stroomkabels, riool, waterleiding, eventueel een loze buis voor datakabel en de benodigde heipalen in Fase één en twee wordt in kaart gebracht. Aansluitend worden de sleuven weer opgevuld met puin. Deze werkzaamheden kunnen enige overlast opleveren voor beperkte toegang voor auto's op de haven.

26 oktober 2020

Er is door het projectteam hard gewerkt aan de voorbereiding van de werkzaamheden. Regelmatig is er contact met onze projectbegeleider, aannemer en diverse betrokken onderaannemers wat ervoor zorgt dat we elke keer meer inzicht krijgen hoe, wanneer en door wie de werkzaamheden worden uitgevoerd. Het tijdplan van werkzaamheden is bijna gereed en dan kunnen we jullie zo goed als mogelijk informeren over de voortgang van het project en aangeven wanneer er enige vorm van overlast mogelijk is. 

27 september 2020
Het projectteam parkeerterrein is na de zomervakantie weer volop aan de slag met de papierwinkel met de voorbereiding van Fase 0 en de papierwinkel voor het verkrijgen van de bouwvergunning. Voordat deze wordt verleend moet er een z.g. constructieplan worden ingediend. Hier is in opgenomen de hoeveelheid en lengte van de palen die worden geslagen onder het betonnen plateau en de hoeveelheid beton en ijzer vlechtwerk. De vergunning gaat alleen over dit werk en niet over de andere werkzaamheden zoals kabels, leidingen, riool en toegangshek, etc.

Fase 0 betekent ook dat er deze winter alvast vanaf de brug naar de grote loods delen van riool, gasleiding en elektra worden aangelegd. Voor al dit werk hebben Thomas Pier en Gerard Boere het benodigde tekenwerk gedaan en dat alles in CAD verwerkt en geprint met een overzicht van wat er nu in de grond zit onder het parkeerterrein. Dit is belangrijk om te weten zodat de heipalen niet de leidingen gaan beschadigen.

Het plan is dat direct na het winterhellingen een geul wordt gegraven voor het aanleggen van de infra tot aan de eerste deur van de grote loods met als gevolg dat tijdelijk de haven slecht bereikbaar is. Ook is voor het aansluiten van de systemen een aantal dagen geen gebruik van faciliteiten mogelijk. Direct na het aanleggen van de infra zal de geul met puin worden opgevuld en is de haven weer toegankelijk.

28 augustus 2020
Het projectteam werkt op dit moment aan de voorbereiding van de vergunningsaanvraag en Fase Nul.