logo-wvschiphol
 
 
 
 
 

Parkeerterrein

Overzicht indeling terrein tijdens de renovatie fase 1 (5 april-28 juni)

LET OP!

Volgens de huidige planning is GEEN verkeer mogelijk op de haven: 

  • maandag 26 april tussen 16.00 en 19.00 uur.
  • woensdag 28 april tussen 15.00 en 17.00 uur.

Het is even lastig voor ieder echter een begrijpelijk gevolg van de werkzaamheden. Houdt er ook rekening mee dat parkeren op de Uiterweg niet toegestaan is!

renovatie-p-terrein-overzicht

Looproutes en parkeren

Looproute en parkeren van 5 april t/m 28 juni i.v.m. renovatie parkeerterrein fase 1
Looproutes naar 't Kombuis, de kopsteiger, het Scholletjesbos en de D- en C-steiger:
·        Via de steiger aan de sloepensloot
·        Via de Grote Loods, hellingplaats en jollensteiger.
Het bouwterrein is een 'NO GO area', ook in de weekenden.
Parkeren kan in de Grote Loods en op het resterende parkeerterrein. Hierbij graag rekening houden met minder ruimte, dus krap parkeren.

Stappenplan parkeerterrein Fase 1

Begin Eind  
5 april 5 juli Parkeren op het resterende terrein en in de Grote Loods
5 april 5 juli Schepen bereikbaar via de Grote Loods en de jollensteiger of via de steiger langs de sloot
5 april 5 juli Toilet 't Kombuis bereikbaar 
5 april 5 juli 't Kombuis bereikbaar via de Grote Loods en de jollensteiger door de deur aan het terras
   
5 april 12 april Zagen gleuf
5 april 12 april Grondwerk
12 april 19 april Leidingen leggen (gas, electra, water, riolering)
12 april 26 apr Grondwerk
19 apr 17 mei Aanvoer heipalen
19 apr 17 mei Heiwerk
10 mei 17 mei Koppensnellen
10 mei 17 mei Egaliseren
17 mei 31 mei Bekisting maken
10 mei 17 mei Goot maken
24 mei 31 mei Vlechten
31 mei 7 juni Beton storten
7 juni 14 juni Opruimen
28 juni 5 juli Uitharden, niet belopen

 


Naam: Uitleg renovatie parkeerterrein  Download
Type: pdf
Grootte: 1.31 MB
 

Chronologisch verslag voortgang project

 

28 augustus 2020
Het projectteam werkt op dit moment aan de voorbereiding van de vergunningsaanvraag en Fase Nul.

27 september 2020
Het projectteam parkeerterrein is na de zomervakantie weer volop aan de slag met de papierwinkel met de voorbereiding van Fase 0 en de papierwinkel voor het verkrijgen van de bouwvergunning. Voordat deze wordt verleend moet er een z.g. constructieplan worden ingediend. Hier is in opgenomen de hoeveelheid en lengte van de palen die worden geslagen onder het betonnen plateau en de hoeveelheid beton en ijzer vlechtwerk. De vergunning gaat alleen over dit werk en niet over de andere werkzaamheden zoals kabels, leidingen, riool en toegangshek, etc.

Fase 0 betekent ook dat er deze winter alvast vanaf de brug naar de grote loods delen van riool, gasleiding en elektra worden aangelegd. Voor al dit werk hebben Thomas Pier en Gerard Boere het benodigde tekenwerk gedaan en dat alles in CAD verwerkt en geprint met een overzicht van wat er nu in de grond zit onder het parkeerterrein. Dit is belangrijk om te weten zodat de heipalen niet de leidingen gaan beschadigen.

Het plan is dat direct na het winterhellingen een geul wordt gegraven voor het aanleggen van de infra tot aan de eerste deur van de grote loods met als gevolg dat tijdelijk de haven slecht bereikbaar is. Ook is voor het aansluiten van de systemen een aantal dagen geen gebruik van faciliteiten mogelijk. Direct na het aanleggen van de infra zal de geul met puin worden opgevuld en is de haven weer toegankelijk.

We houden je op de hoogte van de voortgang!

26 oktober 2020

Er is door het projectteam hard gewerkt aan de voorbereiding van de werkzaamheden. Regelmatig is er contact met onze projectbegeleider, aannemer en diverse betrokken onderaannemers wat ervoor zorgt dat we elke keer meer inzicht krijgen hoe, wanneer en door wie de werkzaamheden worden uitgevoerd. Het tijdplan van werkzaamheden is bijna gereed en dan kunnen we jullie zo goed als mogelijk informeren over de voortgang van het project en aangeven wanneer er enige vorm van overlast mogelijk is. 

2 december 2020

De aannemer van het project parkeerterrein heeft de afgelopen dagen diverse proefsleuven ingeslepen. Het asfalt wordt verwijderd om te zien waar de huidige leidingen en kabels liggen. Het plaatsen van de nieuw aan te leggen stroomkabels, riool, waterleiding, eventueel een loze buis voor datakabel en de benodigde heipalen in Fase één en twee wordt in kaart gebracht. Aansluitend worden de sleuven weer opgevuld met puin. Deze werkzaamheden kunnen enige overlast opleveren voor beperkte toegang voor auto's op de haven.

19 december 2020

Vanaf 19 december gaat de aannemer de reeds gezaagde proefsleuven openen. Dan wordt het inzichtelijk waar alle leidingen en kabels liggen om het palenplan van het heien te voltooien. Vervolgens komt er een sleuf vanaf de brug tot aan de eerste deur van de grote Loods om de eerste nieuwe kabels, leidingen en riool aan te leggen. Houd rekening met een soms beperkte toegang tot de haven, zo snel als mogelijk wordt alles weer opgevuld en berijdbaar. Zodra de boten vanaf maart in het water liggen, gaan ze verder met de sleuf tot aan het Kombuis, de infra wordt er ingelegd en dan gaat men heien en het betonwerk doen. Tijdplan is: van week 14 -15 tot week 24-25 wordt er gewerkt en is het werkterrein een NO Go AREA. Toegang tot de haven gaat dan via de Grote Loods en de jollensteiger of via de slootkant. Na een maand uitharden is het nieuwe terrein beloopbaar en kunnen de auto's geparkeerd worden. Voor het hellingen in het najaar kan het volledig uitgeharde nieuwe deel gebruikt worden.

20201222-overzicht-proefsleuven

21 januari 2021

Het moment dat we definitief aan de slag gaan met het vervangen van het parkeerterrein komt naderbij. Afgelopen weken is er intensief overleg geweest met de aannemer en projectleider over het aankopen, aanleggen en installeren van de infrastructuur. De aanleg van gas, licht, waterleiding en rioolafvoer zijn als eerste, vanaf 15 maart, aan bod. Dit is direct na het schoon opleveren van het parkeerterrein. Voor ‘t Kombuis en het Scholletjesbos kunnen er momenten komen dat dit hinder oplevert. In de laatste weken van maart begint het aanleveren van bouwmateriaal. Het kan zijn dat heipalen via het water voorlangs ‘t Kombuis worden aangevoerd. Zodra dit zeker is zal er contact worden opgenomen met de booteigenaren die daar liggen om een paar dagen een alternatieve plek in te nemen.In de nieuwsbrief van februari a.s. komt een stappenplan met data voor uitvoering van werkzaamheden.

21 februari 2021

Het stappenplan is gepubliceerd op de website.

29 maart 2021

Langzamerhand komt de aanvang van de renovatie dichterbij. In de nu wekelijkse bijeenkomst met de bouwbegeleider worden de laatste hobbels genomen. De offertes van de onderaannemers zijn binnen en worden kritisch doorgenomen en daar waar nodig komt er een aanpassing. Na goedkeuring wordt de offerte naar de penningmeester gestuurd. De bouwvergunning liet op zich wachten, maar is op 17 maart definitief goedgekeurd. De planning die gemaakt is wordt met twee weken opgeschoven, omdat er Corona gerelateerde problemen zijn bij een onderaannemer.

Nadat de vergunning is verleend, zijn alle buren van de haven met een persoonlijke brief op de hoogte gesteld van onze plannen. Tevens is er gevraagd of ze in het najaar een paar parkeerplekken ter beschikking willen stellen?

Voor de veiligheid van alle leden blijft tot de Paasdagen het terrein nog toegankelijk, daarna wordt de sleuf van de werkplaats tot 't Kombuis gegraven en gaat de infrastructuur de grond in. Vanaf dat moment is parkeren op het terrein en in de grote loods weer mogelijk. Het aangepaste stappenplan staat hierboven.