logo-wvschiphol
 
 
 
 
 

Het Instructieprogramma voor de Kajuitboot

 

Doel van het programma:
Het doel van het lesprogramma voor de kajuitboot is ervaren schippers van de Spanker en Randmeer van de vereniging voldoende vaardigheden en kennis bijbrengen, zodat zij als zelfstandig schipper de Jeanneau Sun Odyssey 26 kunnen varen binnen de daarvoor aangegeven vaarwateren.

Het lesprogramma voor de kajuitboot richt zicht vooral op de bijzondere zaken die een schipper van de WVS aanvullend nodig heeft t.o.v. het varen met de Spanker en Randmeer.

De lessen worden gegeven aan de hand van het boek “Leidraad voor Kajuitjachtzeilers” van Richard Vooren. Deze is bij de reguliere boekhandel of ANWB te verkrijgen. Dit boek is tevens erg handig als naslagwerk.

Het accent van de instructie wordt gelegd op
• Veiligheid van bemanning en schip,
• Verschillen kajuitboot versus Spanker/Randmeer,
• Varen en manoeuvreren op de motor,
• Organisatie en commandovoering,
• Huishoudelijke zaken rond de kajuitboot

 

Het is de bedoeling dat een schipper na één tot 5 avonden kajuitboot instructie voldoende goed kan varen om de kajuitboot zelfstandig over de Hollandse Plassen te navigeren. Hiertoe wordt aan aparte bevoegdheid kajuitbootschipper toegekend.

Alleen indien men in bezit is van een klein vaarbewijs deel 2 of het diploma Theoretische Kust Navigatie mag een kajuitbootschipper de boot ook op het IJsselmeer gebruiken.

 

Het lesprogramma is opgedeeld in de volgende blokken:
1. Kennismaken met de boot en voorbereiding
2. Varen en manoeuvreren op de motor
3. Varend hijsend en strijken van de zeilen
4. Veiligheid
5. Motor- en scheepstechniek
6. Navigatie, Meteo, Vaarregels en Betonning
7. Reserveren, huurovereenkomst, overdracht

 

Per blok zijn de relevante punten die een nieuwe kajuitbootschipper moet weten verder uitgewerkt. Tijdens de lessen komen deze onderwerpen aan bod. Veel van deze onderdelen zijn handig om reeds vanuit de theorie te kennen alvorens u aan de lessen begint. De lesonderdelen waarvoor dit met name geldt, zijn met een ‘*‘ aangegeven. Van de onderdelen die met een ‘**‘ aangeduid worden, wordt verwacht dat u deze met zelfstudie eigen wordt.

Vrijstelling en aanvullende eisen:
• Voor leden met veel kajuitboot ervaring kan met een korte introductie volstaan worden.
• Alleen indien men in het bezit is van een klein vaarbewijs deel 2 of het diploma Theoretische Kust Navigatie mag een kajuitbootschipper de kajuitboot ook op het IJsselmeer varen.

 

Overzicht opleiding kajuitboot

1. Blok kennismaken met de boot en voorbereiding:
Boot vaarklaar maken
Boot nachtklaar maken
Veiligheidsmiddelen (brandblusser, verbanddoos)
Bedieningspaneel elektrische installatie

2. Blok varen en manoeuvreren op de motor
Starten van de motor
Wieleffect van de schroef*
Stoppen
Achteruitvaren
Aankomen hoger en langswal*
Aankomen bij lagerwal*
Aankomen in box hogerwal*
Aankomen in box lagerwal*
Aankomen in box wind dwars*
Aankomen bij een paal*
Achteruit de box in*
Afmeren aan een wal*
Afmeren in een lange box*
Afmeren korte box*
Onbeheerd achterlaten
Ankeren*
Slepen*
Manoeuvreren op drukke vaarpunten punten (bruggen, sluizen)*

3. Blok zeilen en zeilmanoeuvres
Varend hijsen van de zeilen.
Varend strijken van de zeilen.
Rolgenua bediening
Koerszeilen
Stand en bediening van de zeilen
Overstag
Gijpen
Lier bediening (Grootzeilval en Genuaschoot)
Nauw vaarwater (bezeild)
Nauw vaarwater (niet bezeild)
Varend reven Genua
Varend reven Grootzeil
Eenvoudige trim*

4. Veiligheid:
Organisatie en commandovoering
Reven
Lenspomp (hand en elektrisch)
Brandstof tanken
Brand aan boord*
Varen met bemanning/kinderen
Mist
Geluidseinen*
Mens over boord (MOB)
Koken aan boord (gaskranen)

5. Blok motor- en scheepstechniek
Scheepsonderdelen en –benamingen*
De motor*
Het smeersysteem*
De koeling*
Het branstofsysteem*
De schroef*
Controles voor het varen*
Controles tijdens het varen*
Controles na het varen*
Afsluiters (koelwater, wasbak keuken, wasbak toilet, toilet (2x))
Lenspompen (hand en elektrisch)
Elektrisch systeem (Hoofdschakelaar, bedieningspaneel en walstroom)

6. Navigatie, Meteo, Vaarregels en Betonning
Aflezen navigatie-instrumenten:
- Kompas
- Log

- Dieptemeter (onder de kiel)
Diepgang kajuitboot is 1.20 m, de doorvaarhoogte is 13 m en de ballast is 940 kg.
Weersinvloeden en Scheepsweerbericht*
BPR**
Inrichting van de almanak voor het vaargebied
Inrichting van de kaart voor het vaargebied

7. Reserveren, huurovereenkomst, overdracht
Hoe gaat het reserveren in z’n werk?
De huurovereenkomst geeft informatie over de verantwoordelijkheden van de huurder en de verhuurder.
Bij overdracht aan de huurder, en na afloop van de huurperiode aan de Commandeur, moeten er enkele formaliteiten worden afgewikkeld.
Alle informatie van Blok 7 staat HIER.

Zie ook de Leskaart.