logo-wvschiphol
 
 
 
 
 

Algemene informatie Handicap wedstrijden

Wat zijn Handicap wedstrijden?      

De handicap wedstrijden zijn zeilwedstrijden bij de WVS, waarbij verschillende typen boten in een wedstrijd tegen elkaar varen. Door een Handicap puntensysteem te hanteren, kunnen verschillende typen boten op een eerlijke manier tegen elkaar strijden.   

Een handicap is een per boottype bepaalde tijdscorrectie op de gezeilde tijd van een parcours. Per wedstrijd worden twee “heats” gevaren. Dat betekent dat er per avond 2 keer gestart en dus ook twee keer gefinisht wordt. De wedstrijden worden altijd op handicap gevaren. Er zijn ongeveer 15 wedstrijden per jaar waarvan er 8 meetellen voor het eindklassement. 

Elke handicap heeft een wedstrijdleiding bestaande uit 2 personen. Dit zijn personen die ook eerder wel eens aan de wedstrijden hebben mee gedaan. De wedstrijdleiders doen o.a. de start en het noteren de finish tijd. De hele jaarorganisatie van alle wedstrijden ligt in handen van 4 wedstrijdcommissarissen.      

Doelstelling Handicap:    

Het houden van laagdrempelige wedstrijden binnen verenigingsverband voor alle leden van de WVS en iedereen die wil instappen, om samen én van elkaar te leren en zo gezelligheid in de vereniging te brengen.    

Voor wie zijn de Handicap?    

  • Iedereen die afgezeild is en dus “Schipper” is bij de WVS kan deelnemen in een verenigingsboot.   
  • Iedereen die een eigen boot heeft EN voldoende verzekerd is, kan deelnemen in zijn/haar eigen boot.   
  • Het is ook mogelijk om als niet-WVS-lid met eigen boot deel te nemen deze wedstrijden. Deze deelnemers dienen ook voldoende verzekerd te zijn.      

Ben je nog wat onervaren of onzeker? Zet door!    

Wedstrijdzeilen is een leuk spelletje en de wedstrijden bij WVS zijn laagdrempelig en heel erg gezellig. Door wedstrijd te zeilen krijg je een betere zeiltechniek en zijn er altijd schippers te vinden die je willen helpen om beter te worden.    

Het is het handigst als je zelf een zeilmaatje (M/V) regelt, maar mocht je alleen zijn en toch mee willen doen, meld dit dan zo snel mogelijk aan een van de Wedstrijden-commissie leden. Zij kunnen dan eventueel assisteren bij het vinden van een maatje. Indien je echt geen zeilmaatje hebt kunnen vinden, kun je toch naar de WVS komen op handicap. Het komt regelmatig voor dat er mensen nog wel een extra bemanningslid kunnen gebruiken, bijvoorbeeld als het hard waait, kan het fijn zijn om met 3 man in een Randmeer te varen. Ook komt het voor dat er onverwachts iemand heeft afgezegd of wellicht kun je de wedstrijd op een andere manier meebeleven, bijvoorbeeld als toeschouwer of door het verlenen van hand- en spandiensten in rescue- of startboot.   

Ook worden er elk jaar een aantal clinic’s gegeven om de basis van het wedstrijdzeilen beter onder de knie te krijgen. Over de clinic’s komt op een andere webpagina meer informatie.     

Wat moet je weten als deelnemer?    

Ten eerste zijn er de wedstrijdbepalingen. Dit document bevat het reglement, informatie over hoe alles in zijn werk gaat, afhandeling van schade, etc. en elke deelnemer wordt geacht de inhoud van deze wedstrijdbepalingen te kennen.      (wedstrijdbepalingen )

Wedstrijdleiding:    

De wedstrijdleiding wordt op roulatiebasis uitgevoerd door de zeilers zelf.   

Volgens het principe “Voor ons, door ons” zal iedereen die het voorgaande jaar heeft meegevaren, worden ingedeeld als wedstrijdleiding voor minstens 1 van de wedstrijden van het huidige seizoen. De roulerende wedstrijdleiding zal altijd uit 2 personen bestaan. Zij mogen niet deelnemen aan de wedstrijd waarbij zij wedstrijdleider zijn.   

Er is elke wedstrijd ook een lid van de handicap-wedstrijddommissie aanwezig om de wedstrijdleiding bij te staan. Deze commissieleden worden ook bij toerbeurt ingedeeld als wedstrijdleiding.     

Wat wordt er verwacht van de wedstrijdleiding?    

Komt jouw naam voor in de kolom “Wedstrijdleiding “(zie de tabel onderaan de pagina), download en lees dan het "Checklist - Draaiboek organisatie handicap wedstrijden". Hierin staat alles wat je moet weten om een wedstrijd te kunnen organiseren en wedstrijdleiding te kunnen nemen.

In de week voordat je aan de beurt bent, zal je worden benaderd door een lid van de Wedstrijdcommissie om een en ander door te spreken. Omdat er elke week een zeiler als winnaar bekend wordt gemaakt, wordt al sinds jaar en dag de dagprijs uitgereikt aan de winnaar in de vorm van een heerlijke worst. Het is traditie om deze worst direct aan te laten snijden door de dag winnaar en met zijn allen op te eten. De wedstrijdleiders van de betreffende wedstrijd zijn verantwoordelijk voor het meebrengen van de worst.      

Na afloop van de wedstrijd wordt er van de wedstrijdleiding verwacht dat er een klein verslagje wordt opgeleverd aan de wedstrijdcommissie.

  

Hoe weet je wanneer je wedstrijdleiding bent?    

Wedstrijdleiders worden vroeg in het nieuwe jaar persoonlijk via e-mail geïnformeerd door de handicap-wedstrijdcommissie. Wedstrijdleiders dienen zelf tijdig te ruilen of voor vervanging te zorgen indien zij op de geplande datum verhinderd zijn, en uiteraard zullen zij de wedstrijdcommissie daarvan zo spoedig mogelijk voor betreffende wedstrijddatum in kennis stellen.      

Ten slotte:    

Alleen via het "voor ons - door ons" principe zijn we met elkaar in staat om jaar over jaar vele wedstrijden voor elkaar te organiseren. We rekenen er dus weer op dat iedereen zijn sportieve steentje bijdraagt.      

Alvast bedankt namens ons allen   

Wij wensen iedereen wederom een fijn zeilseizoen en veel wedstrijdplezier!      

Wedstrijdcommissie: Arjen, Agnes, Antoinette en Alex