logo-wvschiphol
 
 
 
 
 

Het instructieprogramma voor het kajuitjacht Blue Baloe

Doel van het programma:
Het doel van het lesprogramma voor het kajuitjacht is ervaren schippers van de Spanker en Randmeer van de vereniging voldoende vaardigheden en kennis bij te brengen, zodat zij als zelfstandig schipper de Blue Baloe kunnen varen binnen de daarvoor aangegeven vaarwateren.

Het lesprogramma voor het kajuitjacht richt zicht vooral op de bijzondere zaken die een schipper van de WVS aanvullend nodig heeft t.o.v. het varen met de Spanker en Randmeer.

De lessen worden gegeven aan de hand van het boek “Leidraad voor Kajuitjachtzeilers” van Richard Vooren. Deze is bij de reguliere boekhandel of ANWB te verkrijgen. Dit boek is tevens erg handig als naslagwerk.

Het accent van de instructie wordt gelegd op
• Veiligheid van bemanning en schip,
• Verschillen kajuitjacht versus Spanker/Randmeer,
• Varen en manoeuvreren op de motor,
• Organisatie en commandovoering,
• Huishoudelijke zaken rond het kajuitjacht

Het is de bedoeling dat een schipper na 1 tot 4 avonden kajuitjacht instructie voldoende goed kan varen om het kajuitjacht zelfstandig over de Hollandse Plassen te navigeren. Hiertoe wordt aan aparte bevoegdheid kajuitjachtschipper toegekend.

Alleen indien men in bezit is van een klein vaarbewijs deel 2 of het diploma Theoretische Kust Navigatie mag een kajuitjachtschipper de boot ook op het IJsselmeer gebruiken.

Het lesprogramma is opgedeeld in de volgende blokken:
1. Kennismaken met de boot en voorbereiding
2. Varen en manoeuvreren op de motor
3. Varend hijsend en strijken van de zeilen
4. Veiligheid
5. Motor- en scheepstechniek
6. Navigatie, Meteo, Vaarregels en Betonning
7. Reserveren, huurovereenkomst, overdracht

Per blok zijn de relevante punten die een nieuwe kajuitjachtschipper moet weten verder uitgewerkt. Tijdens de lessen komen deze onderwerpen aan bod. Veel van deze onderdelen zijn handig om reeds vanuit de theorie te kennen alvorens u aan de lessen begint. De lesonderdelen waarvoor dit met name geldt, zijn met een ‘*‘ aangegeven. Van de onderdelen die met een ‘**‘ aangeduid worden, wordt verwacht dat u deze met zelfstudie eigen wordt.

Vrijstelling en aanvullende eisen:

 • Voor leden met veel kajuitjachtervaring kan met een korte introductie volstaan worden.
 • Alleen indien men in het bezit is van een klein vaarbewijs deel 2 of TKN mag een kajuitjachtschipper het kajuitjacht ook op het IJsselmeer varen.

Overzicht opleiding schipper kajuitjacht

 1. Blok kennismaken met de boot en voorbereiding
  Boot vaarklaar maken
  Boot nachtklaar maken
  Veiligheidsmiddelen (brandblusser, verbanddoos)
  Bedieningspaneel elektrische installatie
 2. Blok varen en manoeuvreren op de motor
  Starten van de motor
  Wieleffect van de schroef*
  Stoppen
  Achteruitvaren
  Aankomen hoger en langs wal*
  Aankomen bij lagerwal*
  Aankomen in box hogerwal*
  Aankomen in box lagerwal*
  Aankomen in box wind dwars*
  Aankomen bij een paal*
  Achteruit de box in*
  Afmeren aan een wal*
  Afmeren in een lange box*
  Afmeren korte box*
  Onbeheerd achterlaten
  Ankeren*
  Slepen*
  Manoeuvreren op drukke vaarpunten punten (bruggen, sluizen)*
 3. Blok zeilen en zeilmanoeuvres
  Varend hijsen van de zeilen.
  Varend strijken van de zeilen.
  Rolgenua bediening
  Koerszeilen
  Stand en bediening van de zeilen
  Overstag
  Gijpen
  Lier bediening (Grootzeilval en Genuaschoot)
  Nauw vaarwater (bezeild)
  Nauw vaarwater (niet bezeild)
  Varend reven Genua
  Varend reven Grootzeil
  Eenvoudige trim*
 4. Veiligheid
  Organisatie en commandovoering
  Reven
  Lenspomp (hand en elektrisch)
  Brandstof tanken
  Brand aan boord*
  Varen met bemanning/kinderen
  Mist
  Geluidseinen*
  Mens over boord (MOB)
  Koken aan boord (gaskranen)
 5. Blok motor- en scheepstechniek
  Scheepsonderdelen en –benamingen*
  De motor*
  Het smeersysteem*
  De koeling*
  Het brandstofsysteem*
  De schroef*
  Controles voor het varen*
  Controles tijdens het varen*
  Controles na het varen*
  Afsluiters (koelwater, wasbak keuken, wasbak toilet, toilet (2x))
  Lenspompen (hand en elektrisch)
  Elektrisch systeem (Hoofdschakelaar, bedieningspaneel en walstroom)
 6. Navigatie, Meteo, Vaarregels en Betonning
  Aflezen navigatie-instrumenten:
  - Kompas
  - Log
  - Dieptemeter (onder de kiel)
  Diepgang kajuitjacht is 1.55 m, de doorvaarhoogte is 13.5 m.
  Weersinvloeden en Scheepsweerbericht*

  BPR**
  Inrichting van de almanak voor het vaargebied
  Inrichting van de kaart voor het vaargebied
 7. Reserveren, huurovereenkomst, overdracht
  Hoe gaat het reserveren in z’n werk?
  De huurovereenkomst geeft informatie over de verantwoordelijkheden van de huurder en de verhuurder.
  Bij overdracht na afloop van de huurperiode aan het Blue Baloe team, moeten er enkele formaliteiten worden afgewikkeld.
  Alle informatie van Blok 7 staat hier. Zie ook de leskaart.