logo-wvschiphol
 
 
 
 
 

Algemeen

 

Wat is je achtergrond?

Wij verzoeken je een korte motivatie en eventueel je beroep te geven voor je aanmelding.

 

Vrijwilligerswerk

Binnen de vereniging zijn veel werkzaamheden die jaarlijks tot wekelijks door leden worden verricht. Wij gaan er van uit dat ieder lid zijn/haar bijdrage levert. Op welk gebied zou jij een vrijwillige bijdrage kunnen leveren?

 

Lidmaatschap

 

Contact en woonadres

 

Bankrekening & incasso:

Doorlopende SEPA-machtiging:

De vereniging maakt gebruik van automatische incasso voor haar lidmaatschapsgelden en overige incasso nadat je daar toestemming voor hebt gegeven.

 

Met jouw akkoord geef je toestemming aan WV Schiphol (WVS) om (doorlopende) incasso-opdrachten via haar bank te sturen naar jouw bank om (doorlopend) een bedrag van jouw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van WV Schiphol.

Indien je het niet eens bent met de afschrijving kun je deze binnen 8 weken door de bank laten terugboeken.

Tot slot

Wij zijn blij dat je deze aanmelding hebt gedaan en koppelen het resultaat binnen 10 dagen aan je terug. Wanneer je geen medewerker van KLM bent, zal na aanmelding een gesprek plaatsvinden met één van onze bestuursleden/commissarissen. Mocht je nog vragen of suggesties hebben dan zien we die graag.

 

Met vriendelijke groet

Marjolein Gasse Ledenadministratie

Verklaring

Met het verzenden van deze aanmelding verklaar ik:

  1. dat het aanmeldingsformulier naar waarheid is ingevuld,
  2. dat ik bekend ben met de voorwaarden en tarieven van de WV Schiphol zoals vastgelegd in de statuten, huishoudelijkreglement, havenreglement, zeilreglement en de tarievenlijst accepteer,
  3. dat een verzekering op naam van het schip ( indien van toepassing ) is afgesloten tegen ten minste aansprakelijkheid, de kosten van berging, lichting en ruiming, en vervolgens dezelfde verklaring deze verzekering wordt aangehouden gedurende de tijd dat de ligplaats (in zomer en winter) wordt genoten (artikel 6 Havenreglement)
  4. dat ik tot wederopzegging machtiging verleen aan de WV Schiphol om van mijn opgegeven bankrekening bedragen af te schrijven contributies, heffingen en overige vooraf geaccordeerde incasso,
  5. dat ik het Privacybeleid en gedragsregels van de WV Schiphol onderschrijf.

KLM-personeelsnummer (als je geen KLM-personeelsnummer hebt, vul hier het bedrijf in waarbij je werkzaam bent).


Beveiligingscode Beveiligingscode