logo-wvschiphol
 
 
 
 
 

S c h a d e f o r m u l i e r

  • Dit formulier is voor algemene schademeldingen. 
  • Melden van schade aan de verenigingsvloot kan alleen via deze link: Schade melden
  • Schade moet binnen 24 uur te worden gemeld. Dit formulier wordt automatisch verstuurd aan de havencommissaris. Je moet zelf de penningmeester informeren: retseemgninnep.[antispam].@wvschiphol.nl

 

G e g e v e n s  d e r d e n  (indien van toepassing):

O m s c h r i j v i n g   s c h a d e

Een situatieschets en/of foto's overhandig je aan de havencommissaris per mail: nevah.[antispam].@wvschiphol.nl, of in hardcopy in het havenkantoor.